Sporda tasarruf tedbirleri...

Tarih:6 Ocak 2018

Sporda tasarruf tedbirleri

Geçenlerde bir yazı okudum. Federasyonların tasarruf tedbirleri almaları ve gereksiz harcamalardan kaçınması üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından iletilen açıklamalar içeriyordu. Bir gazetenin köşe yazarı tarafından ele alınmış bir konu idi. Bu gibi haberleri her Bakan değişikliği sonrasında sıkça rastlıyoruz. Peki, değişiklik oluyor mu? Sanmıyorum...

Ağırlıklı olarak sözü edilen konu, özellikle milli takım kafileleri ile yurtdışına gönderilen görevlilerin sayısında azalma yapılması şeklinde özetlenebilir. Anladık ama federasyonun yönetim kuruluna seçilmiş bir kişinin yine aynı federasyonun yönetim kurulu tarafından alınmış karar ile yurt dışına görevlendirilmesi kadar doğal bir durum var mıdır? Sayısı 60’a varan spor federasyonlarımızın yurtdışı faaliyetlerinin olması, bu seyahatlerde çeşitli görevlilerin bulunması işin doğası gereği değil midir?

Tasarruf işi, önce iyi bir planlama ile başlar. Federasyonların kurulması ve işletilmesindeki sistemlerin doğruluğu bunu doğrudan etkiler. Özerk federasyonlar derken neden bu görevlendirmelere takılıp kalıyoruz ki? Maden özerk bu federasyonlar, istedikleri gibi hareket edemezler mi?

Özerkliği, var olan bütçelerin istedikleri gibi kullanılması şeklinde algılayan federasyonlarımız ne yazık ki tasarruf yapma becerisine kavuşamıyorlar. Oysa özerklik, devletin dışında bir oluşum sağlaması şeklinde düşünülmesi gereken bir özellik olmalıdır.

Özerk federasyonlar bağımsız seçim yapıyorlar ama teşkilatın istediği bir aday olmadığı takdirde o federasyona değil başkan olmak, yanından bile geçmek zordur!

Başlangıçta bu sistemle yapılan seçimler sonrasında devlet uzunca bir süre federasyonları desteklemeye devam etti. Ancak buna alışan federasyonlar kendi gelir kaynaklarını yaratma konusunda pek gayretli olmadılar. Sonunda klasik sisteme devam edildi. Bu durumda üst yönetimler çeşitli önlemler alma gereği duydu.

Spor Federasyonları sporun gelişmesi, yaygınlaşması ve milli takımların oluşturulması gibi birçok alanda çalışmalar yapmalıdırlar. Eğitime önem vermek, bünyesinde o sporu destekleyecek kişileri bulundurmak, çeşitli seminerler düzenlemek, gelişmeleri takip etmek gibi önemli görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Bunları yapabilmenin birinci koşulu önce iyi bir kulüp yapılanmasını sağlamaktır. Kulüplerde düzenli ve disipline edilmiş karşılaşma sistemi yoksa ne iyi faaliyetler düzenlenebilir ne de güçlü milli takımlar oluşabilir. İşte bunların tamamının yapılabilmesi için çeşitli büyüklüklerdeki bütçelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Diğer taraftan bir de şu bütçeleri gözden geçirirsek, ne kadar alabiliyorlar ki tasarruf yapsın bu federasyonlar?

Bir ülkenin dışa açılan önemli kapılarından biri olan spora daha çok destek verilmelidir. Denetleme, yalnızca mali genel kurullarda değil sürekli ve disipline edilmiş bir bütçe yapılanması ile sağlanmalıdır. Federasyonlar, yaptıkları faaliyetleri daha açık ve şeffaf biçimde spor kamuoyu ile paylaşmalıdırlar. Tüm bunların yanında spordan anlayan, spordan gelmiş kişilerin oralarda yer alması sağlanmalıdır.

Sporda tasarruf, öncelikle işlerin iyi ve kaliteli biçimde yapılmasında gizlidir! 

Menu